Descripció

Les persones, principalment joves, que viuen en les regions pirenaiques necessiten adquirir la formació professional adequada a les necessitats de l’entorn socioeconòmic per a millorar la seva ocupabilitat. Les zones transfrontereres, per la seva proximitat geogràfica, cultural i de mercat de treball es converteixen en l’espai prioritari per ocupar a la seva població.

PiyreneFP desenvoluparà accions amb la mirada posada en:

compass-96 Facilitar l’orientació i l’accés als serveis i recursos de formació i qualificació de les regions d’ambdós costats de la frontera. La interrelació dels serveis d’orientació professional, formació i validació i reconeixement de l’experiència laboral prèvia adquirida per les persones pot ser un instrument potent per augmentar i millorar les oportunitats d’ocupació.
treasure-map-80 Oferir serveis d’informació i orientació professional, tenint en compte els recursos i serveis existents a la zona transfronterera, per a què els joves puguin escollir aquelles ofertes de formació o reconeixement de l’experiència que més s’adeqüi a les seves necessitats.
diploma-2-96 Millorar la qualificació dels alumnes de formació professional, a través de la mobilitat transfronterera, possibilitant que:

  • cursin formació professional reconeguda mútuament pels centres d’origen i de destí.
  • adquireixin aprenentatges en les empreses transfrontereres amb valor curricular.