Transparència i correspondència de qualificacions

 • Harmonització dels continguts i creació d’una oferta de formació transfronterera complementària als sistemes de formació inicial i continuada existents, en els sectors elegits.
 • Estandardització de la metodologia utilitzada en els estudis realitzats per als títols de cuina i electricitat en el marc del projecte anterior, i transferència a altres títols.

Objectius

 • Afavorir la integració i el desenvolupament de l’oferta de formació destinada als públics de la zona transfronterera
 • Facilitar l’intercanvi d’informacions i experiències sobre els continguts de les formacions i les qualificacions professionals.
 • Desenvolupar nous estudis de formació per tal de promoure el reconeixement mutu de les qualificacions i de les competències.
 • Dur a terme accions conjuntes que afavoreixin la qualificació i la inserció professional dels beneficiaris.

Metodologia

 1. Analitzar les qualificacions comparables en els sectors professionals escollits, prioritzant els blocs d’activitats de la professió més apropiats per a la mobilitat.
 2. Identificar i dissenyar les unitats de resultats d’aprenentatge de transferència, susceptibles de ser reconegudes pels sistemes de certificació nacionals o regionals.
 3. Definir per a cada unitat els criteris / indicadors i procés d’avaluació dels resultats d’aprenentatge, i finalitzar la distribució en unitats ECVET.
 4. Dissenyar el passaport de competències per a la mobilitat a partir dels resultats dels punts anteriors.
 5. Definir els procediments de reconeixement institucional (validació) en els sistemes de certificació existents sobre la base de les possibilitats dels certificadors de cada regió o país.
 6. Organització de la mobilitat amb aplicació del passaport i reconeixement efectiu de les unitats adquirides.
 7. Avaluació de l’aplicació del projecte.

Sectors

Cinc sectors han estat escollits per dur a terme treballs de transparència de qualificacions professionals integrant les especificacions del sistema ECVET (European Credit for Vocational Education and Training), amb vista a desenvolupar la mobilitat i reconèixer les competències adquirides durant aquesta.

 • Cuina
 • Energies renovables / eficiència energètica
 • Esports
 • Sanitat
 • Serveis a l’automòbil

 

 • BannersocisPIREFOP