Participants

Diversos col·lectius poden participar i beneficiar-se del projecte PyireneFP

shutterstock_109792205 Estudiants i aprenents, que puguin accedir a serveis de mobilitat.
shutterstock_115001128 v2 Població general, necessitada d’informació i orientació per a la formació i el reconeixement de l’experiència laboral.
shutterstock_206731051 Formadors i orientadors de formació professional,  que puguin rebre formació a través d’accions formatives o estades en empreses, o centres/unitats per a, al seu torn, poder oferir serveis i oportunitats de formació i qualificació i de reconeixement i validació de l’experiència laboral existents en la zona transfronterera.
shutterstock_133310282 Centres educatius, que ofereixin serveis de mobilitat a alumnes i formadors.
shutterstock_147690386 Unitats de servei o centres, que ofereixen serveis concertats d’informació i orientació professional respecte de les oportunitats de formació i qualificació i de reconeixement i validació de l’experiència laboral existents en la zona transfronterera.
shutterstock_266996096 Empreses de la zona transfronterera, que acullen alumnes, aprenents, formadors i orientadors per a completar la seva formació o actualització professional.