PIREMOBV (cat)

És un  projecte de cooperació transfronterera dirigit a la millora de la qualitat de la formació professional mitjançant la promoció i el desenvolupament de la mobilitat d’estudiants i formadors.

El projecte va ser aprovat en la segona fase de la convocatòria de projectes del Programa Operatiu de Cooperació Territorial Espanya – França – Andorra 2007-2013, amb una durada prevista de tres anys (2012-2014) i un pressupost aproximat de 1,1 milions d’euros.

Antecedents

El projecte parteix de l’experiència de projectes FEDER anteriors, portats a terme en el marc del programa INTERREG III A (“L’FP transfronterera”, “L’FP i la mobilitats transfronterera”) i POCTEFA (“PIREFOP-Pirineus Formació Professional”), i es dirigeix a consolidar el millor coneixement dels sistemes de formació i d’ocupació i ampliar la mobilitat dels estudiants de l’FP i multiplicar el número de beneficiaris.

Respecte als projectes anteriors, el partenariat s’ha incrementat fins a 7 socis per abastar al conjunt de regions de la zona transfronterera i la totalitat de membres de la cTP, ampliant el territori d’actuació del projecte i el número de beneficiaris.