Helburuak

Helburu Nagusia

Mugaz haraindiko ingurune koordinatua ezartzea, zeinak lanbide-informazioko eta -orientazioko zerbitzuak eta lan-heziketako zerbitzuak eskainiko dituen; tituluak elkarri aitortuko dizkiona eta jendeari lagunduko diona prestakuntza- eta kualifikazio-ibilbideak jarraitzen mugaz haraindiko eremuetako prestakuntza eskaintzen bitartez.

mapa PYIRENEFP web 03PyireneFP Proiektuaren Helburu Espezifikoak

  • Lanbide-heziketako ikasleak, hezitzaileak eta orientatzaileak mobilizatzea mugaz haraindiko zentro, zerbitzu unitate eta enpresen artean, koordinazio hauen bidez: ekintzak, elkarren arteko ikaskuntza eta lortutako prestakuntza elkarri aitortzea.
  • Mugaren bi aldeetako eskualdetako zentroen artean konpartitutako lanbide-heziketako lanbide-eskaintzak koordinatzea eta eskaintzea.
  • Lanbide-informazioko eta orientazioko zerbitzu itunduak koordinatzea eta eskaintzea, kontuan izanik mugaz haraindiko eskualdeetako prestakuntzaren eta kualifikazioaren aukerak, batetik, eta lan-esperientzia aitortzeko eta baliozkotzeko aukerak, bestetik.