Gardentasuna eta kalifikazioen egokitasuna

 • Edukiak bateratzea eta mugaz haraindiko prestakuntza eskaintzea, dauden hasierako eta etengabeko prestakuntza sistemen osagarria, aukeratutako sektoreetan.
 • Sukaldaritzako eta elektrizitateko tituluetarako egindako ikasketetan erabilitako metodologia estandarizatzea aurreko proiektuaren esparruan, eta beste titulu batzuei transferitzea.

Helburuak

 • Integrazioa ahalbidetzea eta mugaz haraindiko bezeroei bideratutako prestakuntzaren eskaintza garatzea.
 • Lanbide-prestakuntza eta -kualifikazioen edukiei buruzko informazio eta esperientzien trukea erraztea.
 • Prestakuntzaren ikasketa berriak garatzea kualifikazioak eta gaitasunak elkarri aitortzea sustatzeko asmoz.
 • Ekintza bateratuak burutzea, onuradunen kualifikazioa eta lan-mundura sartzea ahalbidetzeko.

Metodologia

 1. Aukeratutako lan-sektoreetan konparatutako kualifikazioak aztertzea, mugigarritasunerako egokienak diren lanbide-jardueren multzoak lehenetsiko dira.
 2. Transferentziako irakaskuntzen emaitza-unitateak identifikatzea eta diseinatzea, Estatuko edo eskualdeetako ziurtatze-sistemek aitor ditzaketena.
 3. Unitate bakoitzerako definitzea irizpideak/adierazleak eta irakaskuntzen emaitzen ebaluazio prozesua, eta ECVET unitateetako banaketa amaitzea.
 4. Mugigarritasunerako eskumenen pasaportea diseinatzea aurreko puntuen emaitzetatik hasita.
 5. Erakundeek aitortzeko prozedurak definitzea (balidazioa) dauden ziurtatze-sistemetan, eskualde edo herrialde bakoitzeko ziurtatzaileen aukeren oinarriei buruz.
 6. Mugigarritasuna antolatzea pasaportea aplikatzearen bidez, eta lortutako unitateen benetako aitorpena.
 7. Proiektuaren aplikazioaren ebaluazioa.

Sektoreak

Bost sektore aukeratu dira lanbide-kualifikazioen gardentasun-lanak burutzeko eta ECVET sistemaren espezifikazioak integratuta (European Credit for Vocational Education and TRaining), mugigarritasuna garatzeari eta lortutako eskumenak aitortzeari begira.

 • Sukaldaritza
 • Energia berriztagarriak / eraginkortasun energetikoa
 • Kirolak
 • Osasuna
 • Ibilgailuetako zerbitzuak

 BannersocisPIREFOP