Parte-hartzaileak

PyireneFP proiektuan parte har dezaketen eta proiektuaz balia daitezkeen kolektiboak

shutterstock_109792205 Mugigarritasun-zerbitzuetara hel daitezkeen ikasle eta ikastunak
shutterstock_115001128 v2 Herritarrak, oro har, prestakuntzaren eta lan-esperientzia egiaztatzeko informazioa eta orientazioa behar baitute.
shutterstock_206731051 Lanbide-heziketako hezitzaileak eta orientatzaileak, zeinek prestakuntza-ekintzen edo enpresetako egonaldien bidezko prestakuntza jaso baitezakete, edo zentroak/unitateak, aldi berean, prestakuntza- eta kualifikazio-zerbitzuak eta aukerak eskaini ahal izateko, baita mugaz haraindiko eremuetako lan-esperientzia aitortzeko eta balidatzeko ere
shutterstock_133310282 Heziketa-zentroak, zeinek mugigarritasun-zerbitzuak eskaintzen baitiete ikasle eta hezitzaileei
shutterstock_147690386 Lanbide-informazio eta orientazio zerbitzu itunduak eskaintzen dituzten zerbitzu-unitateak edo zentroak, kontuan izanik mugaz haraindiko eskualdeetako prestakuntzaren eta kualifikazioaren, eta lan-esperientziaren aitorpenaren eta baliozkotzearen aukerak.
shutterstock_266996096 Mugaz haraindiko eremuetako enpresak, zeinek ikasleak, ikastunak, hezitzaileak eta orientatzaileak hartzen dituzten haien lanbide-prestakuntza edo eguneratzea osatzeko.