Participants

El projecte TransferINN vol generar un ecosistema d’innovació a l’àrea transfronterera que permeti la transferència del coneixement existent en Centres Tecnològics, Universitats, etc. al sector empresarial com a mecanismes per facilitar un major aprofitament dels resultats de la I+D+i.

Els participants d’aquest projecte són diversos en funció del seu grau d’implicació en el mateix:

link-company-parent Les microempreses, petites i mitjanes empreses disposaran d’un major coneixement de la oferta de serveis de centres tecnològics i universitats, de manera que podran incorporar eines i instruments, contribuint a millorar la seva competitivitat.
microscope Centres tecnològics, instituts de formació professional i universitats: desenvolupadors d’investigacions i estudis innovadors de coneixements tecnològics de diversos camps que puguin transferir a les empreses per a la seva comercialització.
einstein Agents i gestors d’innovació.