Descripció

L’àrea transfronterera España-França-Andorra es caracteritza per estar constituïda per regions catalogades com “seguidores” en matèria d’innovació en el Regional Innovation Scoreboard.

El projecte TransferINN respon al repte de potenciar la innovació a l’àrea trasfronterera per facilitar l’aproximació de les seves regions a les més avançades de la UE. Amb aquest objectiu, ha de realitzar-se un major profit dels resultats de la I+D+i (explotació comercial) i afavorir la creació de xarxes entre empreses, universitats, centres de formació professional, centres tecnològics i d’altres agents d’innovació.

 

El desenvolupament d’aquest projecte al llarg de l’àrea trasfronterera  permetrà establir relacions entre empreses, centres tecnològics  i d’investigació, universitats i centres de formació professional de manera que puguin desenvolupar projectes col·laboratius i aprofitar el coneixement generat en les diferents àrees geogràfiques i sectorials. El projecte pretén impulsar l’establiment d’acords de col·laboració entre empreses i els centres de coneixement.

TransferINN pretén fomentar l’explotació comercial dels resultats de la investigació, així com generar estructures en xarxa entre empreses, centres tecnològics, universitats, centres de formació professional i d’altres agents d’innovació que permetin la transferència de tecnologia i de coneixement. D’aquesta forma, el projecte es troba alineat amb els reptes i necessitats identificades a l’àrea trasfronterera .