Socis

Tots els socis de TransferINN disposen d’experiència en matèria de formació i suport al sector empresarial, així com coneixement de les empreses i agents de coneixement existents en el seu territori. Aquest coneixement facilita l’establiment de xarxes de transferència de coneixement entre els agents de les diferents regions, així com la implantació de dinàmiques d’innovació en les empreses.

Els socis, impulsors del projecte que desenvolupen la seva tasca a l’àrea transfronterera, són els següents:

azaro_logo_berria

Es una entitat sense ànim de lucre l’objectiu de la qual és impulsar la creació de noves empreses i la millora de la competitivitat del teixit empresarial. Disposa d’una àmplia experiància en matèria de suport a les Empreses (incloses les microempreses i petites i mitjanes empreses) i els emprenedors, així com en el desenvolupament de dinàmiques de promoció de la innovació. empresarial.

logo_uni_mondragon

La Universitat de Mondragon es una universitat emprenedora; conscient de què la societat necessita persones innovadores i emprenedores, dedica gran part del seu esforç a assegurar que els seus estudiants desenvolupin un profund sentit de la innovació i l’esperit empresarial. Tanmateix, està orientada a la transferència de coneixements i per això ha promogut la creació de noves iniciatives empresarials i la difusió de nous serveis, productes i projectes innovadors per al creixement i la sostenibilitat de les organitzacions existents.

ensenyament_h3

Es el Departament competent en matèria de Formació Professional en Catalunya per la qual cosa disposa d’una àmplia experiència en el desenvolupament i impartició de continguts formatius i ha desenvolupat diversos projectes de col·laboració entre el sector educatiu i el sector empresarial per al suport a la innovació i transferència de coneixement.

logo_insup_01

L’Institut Superior de Formació Permanent desenvolupa accions de formació relacionades amb l’impuls de l’esperit emprenedor en les persones joves com a mecanisme per facilitar la seva incorporació al mercat de treball.

estia-entreprendre

Estia-Entreprende és el’àrea de l’Institut tecnològic ESTIA (centre d’empreses i innovació -BIC-, dirigida a donar suport als joves emprenedors i empreses innovadores i disposa d’una àmplia relació amb el teixit productiu del seu entorn, la qual cosa els proporciona una àmplia experiència en la creació d’empreses innovadores.

logo

La Universitat de Perpignan disposa de capacitats per impulsar la creació d’empreses, donar suport al desenvolupament d’unitats de I+D i de projectes d’innovació així com la donar valor als resultats de la investigació. D’aquesta forma, compta amb una extensa relació amb el sector empresarial en el desenvolupament de diferents projectes de I+D+i  finançats tant a nivell regional com nacional i europeu.

logo_ariege-expansion

Es l’Agència de Desenvolupament Econòmic de Ariege i entre les seves funcions es troba l’acompanyament a la innovació tecnològica i no tecnològica de les empreses de la seva regió, així com el suport a la creació i consolidació d’empreses. En ser membre de la Xarxa de I+D+i de Midi Pyréeneés, posseeix d’un ampli coneixement i relació amb els principals agents del territori.