Objectiu

L’objectiu és generar un ecosistema d’innovació a la zona trasfronterera que permeti la transferència del coneixement disponible en universitats, centre de Fomració Professional, centre tecnològics, laboratoris, etc. a les microempreses, petites i mitjanes empreses i emprenedors.

Es tracta de treballar amb aquelles empreses que, tot i que realitzin activitats de I+ D + i, no l’efectuen de forma sistemàtica ni disposen d’estratègies d’innovació. Aquestes requereixen recolzament extern que els possibiliti impulsar dinàmiques d’innovació i establir relacions amb centre de coneixement i innovació que permetin millorar la seva competittivitat empresarial.

Es desitja facilitar a aquestes empreses la generació de forma continuada de projectes d’innovació.