TransferINN (Cat)

TransferINN és l’acrònim del projecte “Generación de un ecosistema de innovación para microempresas, pequeñas y medianas empresas y emprendedores basado en la transferencia de conocimiento

Aquest projecte s’inclou dins del programa de la Unió Europea Interreg V-A Espanya, França, Andorra (POCTEFA 2014-2020) i està cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

El projecte TransferINN respon al repte de potenciar la innovació a l’àrea transfronterera per facilitar l’apropament de les seves regions a les més avançades de la UE. Per aconseguir-ho, ha de realitzar-se un major aprofitament dels resultats de la I+D+i (explotació comercial) i afavorir la creació de xarxes entre empreses, universitats, centres tecnològics i d’altres agents d’iinnovació.