Normativa

  • RESOLUCIÓ ENS/771/2018, de 16 d’abril, per la qual es determinen els requisits que ha de tenir el professorat per impartir els ensenyaments COMPETIC en els centres de formació de persones adultes del Departament d’Ensenyament i s’estableix el període i el procediment d’acreditació d’aquest professorat en el cas que no tingui les titulacions requerides.
  • RESOLUCIÓ ENS/447/2018, de 12 de març, de modificació de la Resolució de 23 d’abril de 2014, per la qual s’estableix el procediment d’avaluació i certificació dels ensenyaments de competència digital a l’educació d’adults.
  • ORDRE PRE/206/2017, de 4 de setembre, de reconeixement de l’equivalència entre els certificats de competència digital de l’educació de persones adultes (COMPETIC) i els certificats d’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC).
  • RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2012,  per  la  qual  s’estableixen  els  currículums  dels  ensenyaments  d’informàtica  d’aplicació als centres i aules de formació de persones adultes, que depenen del Departament d’Ensenyament.
  • RESOLUCIO de 14 de juny de 2016 de modificació de la Resolució de 19 de juny de 2012, per la qual s’estableixen els currículums dels ensenyaments d’informàtica d’aplicació a la xarxa de centres i aules de formació de persones adultes dependents del Departament d’Ensenyament i els centres municipals autoritzats pel Departament.
  • ORDRE PRE/18/2016, de 8 de febrer de 2016, per la qual es revisen i s’actualitzen els continguts de les competències digitals detallats a l’annex 2 del Decret 89/2009, de 9 de juny, pel qual es regula l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC).
  • RESOLUCIÓ ENS/924/2014, de 23 d’abril, per la qual s’estableix el procediment d’avaluació i certificació dels ensenyaments de competència digital a l’educació d’adults. (DOGC núm. 6614, de 2.5.2014)
  • ORDRE ENS/290/2013, de 12 de novembre de 2013, per la qual s’estableix l’equivalència entre els certificats de competència digital (COMPETIC) de l’educació de persones adultes i els certificats de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC)
  • El currículum de competència digital COMPETIC és una adaptació a l’ordre EMO/417/2012, de 27 de novembre, per la qual es revisen i s’actualitzen els continguts de les competències digitals detallats en l’annex 2 del Decret 89/2009, de 9 de juny, pel qual es regula l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC).

Tota la normativa que regula la formació d’adults la podeu trobar a  la pàgina TRIA EDUCATIVA/ADULTS/NORMATIVA.