Projecte “L’orientació educativa: factor clau d’èxit en l’educació al llarg de la vida”

Laberint amb una fletxa que surt d'ell i que condueix al títol "Formació interna de centre"

Durant el curs 2020-21, 37 centres de formació d’adults participaran en una formació interna de centre,  emmarcada dins del projecte L’orientació educativa: factor clau d’èxit en l’educació al llarg de la vida.

Aquesta iniciativa del Servei d’Educació al llarg de la Vida ha sorgit per donar resposta a les necessitats dels centres de formació d’adults, tot oferint-los formació i acompanyament, de forma individualitzada i tenint en compte les seves particularitats i circumstàncies, sobre l’orientació educativa que ofereixen al seu alumnat.

Els objectius d’aquest projecte són:

      • Donar valor a l’orientació educativa i facilitar en els CFA  una reflexió conjunta sobre l’orientació i la tutoria.
      • Actualitzar el coneixement sobre orientació educativa i fer prendre consciència als CFA del funcionament d’un Pla d’orientació.
      • Facilitar estratègies als CFA en l’elaboració  del propi Pla d’orientació a partir de la reflexió conjunta, el coneixement i el compromís amb les necessitats de tots els alumnes i amb els altres agents referents d’inclusió educativa.

La formació es durà a terme a través d’uns facilitadors, experts en orientació educativa, que ajudaran els centres a fer una diagnosi sobre la seva situació i les seves necessitats, oferiran estratègies i recursos i els guiaran en l’elaboració i implementació del seu propi Pla d’Orientació. A més, també hi participaran altres agents educatius de l’àmbit de l’orientació, l’educació inclusiva i l’atenció a l’alumnat, la qual cosa suposarà un primer punt de partida per aconseguir la implicació d’aquests agents en aquesta etapa educativa .

Les sessions de treball dels facilitadors amb els docents dels centres s’iniciaran al novembre i finalitzaran al juny amb la presentació del Pla d’Orientació propi de cada centre.

Alguns dels documents de referència que es treballaran a les sessions són els següents: