Aquesta subxarxa proporciona un espai de comunicació i treball en xarxa per fer difusió del nou Marc competencial i promoure el desenvolupament de la competència digital docent. Cada sessió està formada per un seminari web, seminaris territorials relacionats i converses al Nus, dins del grup “Competència digital docent”.

Què és la competència digital docent?

S’entén per competència digital docent la capacitat que tenen els docents de mobilitzar i transferir tots els seus coneixements, estratègies, habilitats i actituds sobre les tecnologies per a l’E-A en situacions reals i concretes de la seva pràctica professional per tal de facilitar l’aprenentatge de tot l’alumnat i l’adquisició de la seva competència digital.

Aquesta capacitat ha de permetre dur a terme processos de millora i innovació a l’ensenyament d’acord amb les necessitats de l’era digital, i contribuir al desenvolupament professional d’acord amb els processos de canvi que tenen lloc a la societat i als centres educatius.

Marc competencial

L’objecte d’aquest marc és determinar quines competències ha d’adquirir i desenvolupar qualsevol docent que imparteixi ensenyaments reglats a la Llei Orgànica d’Educació en l’exercici de la seva professió, independentment de la matèria, de l’etapa o del tipus d’ensenyament.

Les competències del marc s’organitzen en 6 àrees que despleguen els diferents aspectes de les activitats professionals dels docents.

Sessió 1. Àrea 6: Desenvolupament de la Competència Digital de l’Alumnat (CDA)

Data: 21 d’octubre de 2021, de 18:00 a 19:00 h.

En aquesta primera sessió abordarem l’àrea 6 de la CDD, relacionada amb el desenvolupament de la competència digital de l’alumnat per utilitzar de manera creativa i responsable les tecnologies digitals per a la informació, la comunicació, la creació de continguts, el benestar i la resolució de problemes. Tancarem la sessió amb una taula rodona amb docents que ens compartiran com desenvolupen la CDA al seu centre.

Totes les sessions

Al llarg del curs 21-22 es realitzaran 7 seminaris web on es desenvoluparan les diferents àrees de la CDD i on es comptarà amb la col·laboració de persones expertes en cada una de les diferents àrees.

Fes clic al següent botó per accedir a totes les sessions:

Sessions

Cerca per tema

Pots cercar per temes, etapes, ponents o qualsevol paraula clau relacionada amb la xarxa de competència digital docent. Per cada ponència trobaràs un enllaç al vídeo i un enllaç a la conversa associada al Nus. Fes clic al següent botó per accedir al cercador per temes:

Cercador per temes

Recursos

Accés a diferents projectes, recursos i propostes didàctiques pel desenvolupament de les competències de l’alumnat mitjançant l’ús de les tecnologies educatives.

Altres recursos:

Grup al Nus

Espai virtual per compartir idees, inquietuds i recursos entre els docents participants, fomentant el treball i la interacció en xarxa. Aquesta plataforma permet la creació de fils de conversa de manera senzilla i ordenada, amb inserció d’etiquetes, enquestes, citacions, etc.

Scroll to Top