Calendari

Calendari

A títol orientatiu,  les dates de les sessions són:

  • Sessió 1 – Darrera setmana d’octubre, 26 d’octubre de 2020
  • Sessió 2 – Primera quinzena de desembre, 14 de desembre de 2020
  • Sessió 3 – Darrera setmana de gener, 25 de gener de 2021
  • Sessió 4 – Segona setmana de març, 22 de març de 2021
  • Sessió 5Primera quinzena de maig o posterior, 10 de maig de 2021
Scroll to Top