Objectius

L’objectiu d’aquesta proposta és intercanviar i compartir experiències d’aula i de centre, sumar i enriquir la feina que ja s’està fent arreu del territori, tot potenciant el treball en xarxa i facilitant, des de l’Àrea de Cultura Digital, espais de coordinació i documentació sobre temes específics.

Com a element dinamitzador, la Xarxa territorial de Cultura digital, programa diverses sessions distribuïdes durant tot el curs. En general, cada sessió està formada per:

Seminaris web

Durant el curs hi ha diferents seminaris web amb ponències d’experts i experiències de centre.

Seminaris territorials

Els centres de recursos pedagògics (CRPs) organitzen seminaris relacionats amb els seminaris web adaptant alguns continguts a les necessitats dels centres.

Nus

S’estableixen converses i debats sobre els temes tractats als seminaris. La plataforma de comunicació es diu Nus.

Scroll to Top