Sessió 2 – 2020/21

 

Continguts digitals 

14 de desembre de 202017:30 h

 

Segona sessió dels Seminaris de la Xarxa Territorial de Cultura Digital #XTCD, punt de trobada de les accions per a la transformació digital dels centres educatius de Catalunya, treballant en xarxa per a construir coneixement i millorar la competència digital d’alumnat, docents i centres, facilitant espais digitals per afavorir la reflexió i compartir coneixement.

En el marc de l’eix 2 del Pla d’educació digital de Catalunya (PEDC), s’inscriu l’assoliment de la competència digital del professorat, en concret en l’objectiu específic 1: Definir la formació permanent del professorat dirigida a l’assoliment de la competència digital docent.

Aquest objectiu recull la línia d’actuació 1.2: Promoure el treball en xarxa dels docents i dels centres per compartir les evidències d’implementació en centre de la formació del professorat.

L’objectiu d’aquesta sessió és facilitar orientacions, estratègies i recursos per a aquesta línia d’actuació del PEDC.

 

Estructura de la sessió

Aquesta primera sessió està formada per diversos blocs de continguts. Tots ells es descriuen més avall. Els tres primers blocs es desenvoluparan en format webinar que es podrà seguir accedint l’enllaç següent:

 

14 de desembre de 2020 – 17:30 h

 

1 – Introducció

Aquest primer bloc inclourà:

  • Presentació de la 2a sessió. Contingut i orientacions
  • Conferència “Continguts digitals educatius” a càrre de la Dra Mariona Grané Oró.
    Llicenciada en Filosofia i Ciències de l’Educació, i Doctora per la Universitat de Barcelona. És professora en els àmbits d’educació i comunicació audiovisual. I és membre del grup de recerca consolidat LMI des 1994. La seva línia d’investigació principal se centra en les tecnologies de la informació i la comunicació en educació. És especialista en integració de les TIC en entorns d’ensenyament i aprenentatge, i en disseny interactiu i multimèdia d’entorns i recursos educatius.

Presentació de la Dra Mariona Grané utilitzada al webinar

Previsió de durada: 30′

 

2 – Píndola formativa

Els materials corresponents a aquest bloc estan referenciats a l’apartat Documentació d’aquesta mateixa pàgina. A càrrec de l’Àrea de Cultura Digital.

Es presentaran els diferents portals educatius de l’Àrea de Cultura Digital i alguns recursos per disposar i/o generar continguts digitals.

Previsió de durada: 45′

 

3 – Compartim experiències

Exposició d’una experiència de centre relacionada amb els continguts digitals.

Escola La Parellada de Santa Oliva – Hugo Cardillo – 15’

Presentació del director de l’escola, Hugo Cardillo

Previsió de durada: 30′

 

4 – Debat i dubtes

Els participants inscrits al GTAF,  accediran a un grup territorial del curs creat a Odissea.  S’hi inclouen tasques concretes sobre el tema de la sessió.
Aquest espai a Odissea està gestionat i dinamitzat pels Centres de Recursos Pedagògics, els Serveis Territorials i l’Àrea de Cultura Digital.

 

Documentació


Accediu a la pàgina amb les presentacions dels diferents serveis i recursos.

 

Intèrpret de llengua de signes – Eva Colldeforn