Recursos i enllaços

AVANCEM

Els centres participants en el programa AVANCEM gaudiran dels recursos següents:

a) Assessorament al grup impulsor per al disseny i implementació del projecte, així com per a la redacció de la memòria d’activitats i d’avaluació de l’acció en el centre.

b) Formació adreçada als docents designats per la direcció del centre educatiu.

c) Difusió dels materials didàctics fruit de la participació en l’AVANCEM que hagin estat seleccionats per la unitat gestora del programa per la seva qualitat i rellevància.

d) Documentació per a la gestió del programa.

 

Teniu més informació relacionada amb el tractament integrat de llengües en els següents enllaços:

Council of Europe; From Linguistic Diversity to Plurilingual Education: Guide for the Development of Language Education Policies in Europe; Main Version 2007.

Ruiz, Teresa (2008) El tratamiento integrado de las lenguasconstruir una programación conjunta  en Textos de didáctica de la lengua y la literaturaNº 47,  págs. 46-58.

(Exemplar dedicat al tractament integrat de les llengües).

Berritzegune Nagusie. (Blog del Departament d’Educació del País Basc amb seqüències i material didàctic)

Intercomprensió Catalunya