La formació AVANCEM 2

Continuem amb la formació pels docents i els assessoraments per al grup impulsor.

Quines accions es duran a terme? 

Equip impulsor:

– Ajudar a establir la prioritat d’actuació del centre (2n i 3r anys).

Guiar les accions per consolidar la coordinació de les actuacions del programa.

– Facilitar instruments de seguiment, avaluació i millora del programa Avancem.

– Guiar les accions per a l’elaboració de la memòria final.

– Proposar mesures per a la sostenibilitat i l’ampliació del Pla d’Acció (PA).

Formació docents:

– Promoure un ensenyament de les llengües que parteixi del treball integrat de les llengües i, per tant, del consens i la cooperació amb altres professors de llengua del mateix curs (programació d’aula).

– Ajudar els docents a organitzar els continguts del currículum amb l’objectiu de dissenyar i implementar projectes de comunicació integrats en què intervenen diverses llengües.

– Ajudar els docents a incorporar l’avaluació competencial en el treball a l’aula.