El programa AVANCEM va dirigit prioritàriament al professorat de llengua però hi poden participar també els docents d’àrees no lingüístiques. Per a aquests docents, s’ofereixen dues sessions de formació específiques sobre el tractament integrat de llengua i continguts (TILC). 

El TILC és una proposta metodològica orientada a ensenyar de manera integrada la llengua i els continguts en totes les àrees o matèries.

En el programa Avancem es proposa un treball col·laboratiu entre el professorat de les diferents llengües de l’escola i es convida el professorat de les àrees i matèries dels àmbits no lingüístics a col·laborar en els projectes de comunicació integrats. L’objectiu és  promoure un aprenentatge actiu, més profund i significatiu.

Podeu trobar més informació sobre el TILC a la pàgina d’Xtec:

Tractament integrat de llengua i contingut (TILC)

Us deixem dos documents de referència.