Equip de formadors

El programa AVANCEM consta d’un gran equip de formadors LIC que assessoren els centres en tractament integrat de llengües i en l’elaboració del pla d’acció del grup impulsor.