Contacte

Per contactar amb el Programa Biblioteca escolar “puntedu” del Departament d’Educació adreceu-vos a:

biblioteques@xtec.cat

epergam@xtec.cat