Diversitat afectivosexual i de gènere en l’àmbit educatiu

Sabem que hi ha moltes maneres de ser home o de ser dona i als infants, adolescents o persones adultes hem de brindar-los la possibilitat de trobar la seva i que la puguin expressar amb naturalitat i dignitat, dins i fora dels centres educatius.

Hem vist com els infants o adolescents amb una expressió de gènere o identitat de gènere no normativa o amb una orientació sexual divergent de la dominant en la societat aviat comprenen que pertanyen a una minoria amb menys privilegis socials, sense el suport de l’entorn, a voltes ni de la pròpia família. D’aquí, la necessitat d’una educació inclusiva que els acompanyi en una realitat plural.

Els infants necessiten que les persones adultes significatives per a elles o ells els expressin suport i en reforcin les fites, petites o grans. En el marc de l’educació inclusiva i coeducativa, esdevé imprescindible mostrar models de feminitat i masculinitat alternatius, visibilitzar la diversitat, sempre des de la positivitat i el respecte. Es pot fer i ho hem de començar a fer de forma sistemàtica i seriosa a edats molt primerenques i també específicament durant l’adolescència, ja que és en tot aquest període que acumulem experiències que ens conformen com a persones.

La Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (l’anomenada llei contra la LGBTIfòbia) va ser aprovada al Parlament de Catalunya el mes d’octubre de 2014. Aquesta Llei ofereix un marc legal de protecció dels drets humans i civils de les persones que formen part de les anomenades minories sexuals i afectives. És una llei molt transversal i que té en compte totes les etapes de la vida de les persones, des del naixement fins a la mort.

Des dels centres educatius, hem de vetllar perquè tots i totes puguem desenvolupar-nos i tenir una existència simbòlica arrelada al nostre cos. És l’única manera que tenim de viure de forma personal i plena!

Confiem que aquesta infografia serveixi per contextualitzar els reptes i estratègies del sistema educatiu arran de la Llei 11/2014 així com aclarir alguns conceptes sobre el sistema sexe-gènere. Gràcies per la vostra atenció.

Infografia en PDF