El 8M seminari en línia. Polítiques de gènere, de què estem parlant?

1r seminari en línea d'educació inclusiva. Polítiques de gènere , de què estem parlant?

El dia 8 de març a les 17h, coincidint amb la commemoració del Dia Internacional de les Dones, la Subdirecció General d’Educació Inclusiva inaugurem un cicle de seminaris en línia sobre temàtiques relacionades amb l’educació inclusiva com el disseny universal de l’aprenentatge, temàtiques relacionades amb les NESE i amb les mesures i suports que estableix el Decret 150/2017, així com temes relacionats amb la perspectiva de gènere i la prevenció de les violències.

En aquest primer seminari en línia, entrevistem a Mònica Gelambí Torrell, doctora per la Universitat Rovira i Virgili i especialista en el disseny d’instruments per implementar la gestió transversal de gènere en les organitzacions. 

Ella ens explica com n’és de necessari incorporar la transversalitat de la perspectiva de gènere com a principi orientador en la gestió de l’organització, amb la finalitat de consolidar una cultura organitzativa que sigui sensible al gènere i que es reflecteixi en els continguts, en les accions i en les polítiques que es duen a terme.

També ens dona unes pautes de com treballar les formacions amb una mirada que tingui en compte la igualtat entre homes i dones, en què es transmeti la informació visibilitzant el treball de les dones en tots els àmbits i disciplines, i així tendir cap a la paritat.