El docent emprenedor

El present dossier pretén reflectir el perfil del docent emprenedor, qualitat més que necessària per a afrontar els reptes educatius i la formació de la mena d’alumnat que tenim avui, amb la finalitat de brindar-li les màximes oportunitats tant en la seva vida personal com professional.

Per què conèixer aquest perfil? Em sembla summament interessant saber com és, i com desenvolupa la seva labor docent, perquè ens marca el camí a seguir, almenys en els trets o qualitats fonamentals.

En aquest sentit, el docent tipus emprenedor és una dona, entorn dels 35-40 anys, del cos de Professors d’Ensenyament Secundari, de l’Especialitat de Formació i Orientació Laboral. Parlem d’una docent compromesa amb la seva professió, lliurada a la millora de la qualitat educativa, però que observa i viu com tant l’alumnat que arriba cada curs a l’aula, com l’entorn, canvia tan ràpidament que és difícil seguir el deixant. Però la realitat s’imposa, i la solucions més visibles són la formació, d’una banda, i la innovació, per una altra, com a armes per a combatre al canvi a respondre a l’exigent moment que ens ha tocat viure.

El docent emprenedor així definit va davant de la normativa; assumeix riscos
derivats de la implantació de noves metodologies, l’ús de nous recursos, i la
transformació de l’espai, en llaures a oferir la millor resposta educativa al seu
alumnat. I en aquest camí, no exempt de dificultats, surt airós, simplement perquè
ha desenvolupat els recursos necessaris o disposa de les eines suficients per a enfrontar-se
a tal empresa.

Per això és tan important conèixer aquest perfil. Perquè ens serveix de referència. Perquè és un mirall en el qual mirar-se. I perquè ens faciliten el camí en mostrar-nos per on va el futur de la nostra professió.

Coneixerem més dades d’aquest perfil, com desenvolupa el seu treball, que variables considera més positives, també les dificultats que comporta la seva manera d’actuar, i amb això, una imatge del docent emprenedor, el docent d’avui.

 

Pablo Peñalver