ABP en acció! Una resposta formativa ABP per al professorat durant el confinament

Des de l’Institut Santa Eulàlia Terrassa es va plantejar l’entrada al programa ActivaFP com una oportunitat per poder donar al professorat una formació de qualitat en projectes. En conseqüència, es va realitzar un pla de treball que recollia una sèrie de xerrades per part d’alguns membres de l’equip impulsor, que recollia aspectes que es demandaven des del claustre. Així va prendre forma la sèrie de xerrades formatives “ABP en acció” que tenia per objectiu donar claus per posar en marxa projecte ABP a l’aula, centrant-nos en 3 eixos: EINES ABP, AVALUACIÓ ABP I PROJECTES.

El tsunami que va suposar el confinament degut al Coronavirus va passar per damunt d’aquestes formacions presencials. Ràpidament, l’escenari va canviar i l’esfera educativa es va traslladar a les nostres pantalles. És aquí on vam pensar que havien de continuar i aprofitar aquesta situació per continuar formant al professorat. Les xerrades es van repensar en format webinar, una nova forma de fer arribar però de manera telemàtica.

El primer webinar de la professora Carolina Tebé gira al voltant de les eines més pràctiques per aplicar a les classes on es treballa per projectes, sempre des de l’òptica de la seva utilitat i, per descomptat, amb l’aval de la pròpia professora.

El segon webinar del professor Abel Castilla Prats explora les possibilitats de l’avaluació de grups amb l’eina CO-RUBRICS, un complement de Google sheets per càlcul de notes de rúbriques, dissenyat per combinar l’autoavaluació, la coavaluació i l’avaluació del professorat.

Per últim, està previst un últim webinar amb l’explicació d’un projecte integral ABP molt interessant dut a terme als cursos PFI (Programes de formació i inserció) d’Auxiliar de Vendes, Oficina i Atenció al Públic i Auxiliar d’Activitats d’Oficina i en Serveis Administratius Generals, coordinat per Roser Escriche. Es tracta de “Sabons”, on els alumnes s’enfronten al repte de posar en marxa una empresa de sabons artesanals i ecològics, posant en pràctica la mateixa elaboració dels sabons, a més dels aspectes de marketing del producte i la seva venda real.

Esperem que aquestes càpsules formatives puguin ser útils a tota la comunitat ActivaFP.

LINKS: web: https://sites.google.com/santaeulalia.cat/abpactivafp