ABR – Aprenentatge basat en reptes

L’aprenentatge basat en reptes, ABR, és una metodologia activa en la que l’alumnat s’involucra en un tema concret que planteja un problema vinculat amb el seu entorn i per tant implica la definició inicial d’un repte motivador i el desenvolupament per part de l’alumne de solucions factibles per aquest repte.

A l’INS Montilivi es van estrenar amb aquesta metodologia dintre del CFGS Educació Infantil – Família Serveis a la Comunitat – 2n curs, durant el mes d’octubre, i portava per títol: Com comunicar males notícies? La Roser Vilà ens comenta “per mi va ser decisiu per posar en pràctica allò que vaig aprendre i agafar forces. Vet aquí doncs, la presentació, que sense les alumnes no hagués estat possible.”

A partir d’aquí el centre va encetar diversos reptes: