Covid-19. De la crisi a l’oportunitat

Docents i alumnes de totes les famílies professionals d’arreu ens hem vist abocats, sobtada i involuntàriament, a un nou escenari educatiu. Com fa el propi patogen, la mutació resulta imprescindible. Hi ha qui afirma, i no sense raó, que tota crisi pot ser una oportunitat. I aquesta, no serà una excepció. 

La funció docent comença des del primer moment a reinventar-se, i l’alumnat demostra la seva capacitat neuronal d’adaptació al canvi. Això, en si mateix, ja és un aprenentatge, una oportunitat. Ens entrenem plegats en competència digital. Només unes hores després del nou escenari, ja es produeixen conferències i sessions virtuals, comunicacions, reformualció de les activitats d’ensenyament a nous formats, video presentacions, entorns d’aprenentatge virtual, activitats online, webinars, i  un llarg etc. Cada centre a la seva manera i al seu ritme, però amb una motivació compartida i única: atendre les necessitats del nostre alumnat. I en aquest escenari, la col·laboració es mostra més necessaria que mai. L’aprenentatge col·laboratiu, és fonamental. Els programes, ens presten suport.  

Vet aquí l’oportunitat sorgida de la crisi. En la diada de Sant Jordi, els nostres alumnes de cicles formatius, ja participen activament, sempre en la mesura de les seves possibilitats, d’un nou entorn. Aquest canvi, obliga a l’adaptació. I adaptar-se als nous escenaris, és una competènica essencial per a desenvolupar-se en el seu entorn, especialment laboral. I així, creixem junts. 

La metodologia mostra la seva força transformadora, i ens obliga a la reflexió sobre la necessitat, ja fa molt temps evidenciada, d’augmentar la capacitat digital de tots plegats. Aprofitar aquesta crisi és generar oportunitats d’aprenentatge basades en metodogolies actives, transformades ara en autèntics reptes digitals.  

Un nou repte pels equips docents, el nostre propi ABP.  On la col·laboració i la solidaritat resulten ser el mitjà. De nou, una oportunitat d’aprenentatge col·lectiu. I aquest és, sens dubte, el camí.  La comunitat educativa, també, mereix la seva ovació.

Fem centre, fem xarxa!


Ferran Restrepo 

Institut Palau Ausit

 

 

Coordinador al centre del programa activafp