Primer curs bàsic d’ABP específic per famílies professionals: família Química

L’equip de química de l’ICE de la UAB ha organitzat junt amb el programa activaFP el primer curs bàsic d’ABP específic per famílies professionals. El curs té una durada de 25 h, és fa a la plataforma moodle de l’ICE de la UAB i té tres sessions en videoconferència. Comença avui 22/06/2020 i finalitza el 10/07/2020.

Els companys/es de la família química resoldran en equip un enunciat en ABP i prepararan un altre per fer servir a les seves aules. Els resultats es penjaran al TRELLO de les famílies industrials del programa ActivaFP per a que tothom tingui accés.

Vista parcial del Trello ActivaFP dels cicles industrials

Us deixem aquí els enllaços als TRELLO ActivaFP de totes les famílies professionals per si és del vostre interés, veureu que estan el centres del programa que poc a poc aniran penjant les seves experiències en ABP.

Grup 1
Família Professional
Administració i Gestió
https://trello.com/b/DCqgmvub
Grup 2 AF-IA-FS-TX-TM
Famílies Professionals
ARTS GRÀFIQUES
INDUSTRIES ALIMENTARIES
FUSTA MOBLE I SURO
TÈXTIL CONFECCIÓ I PELL
TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES
https://trello.com/b/oNykrk5i
Grup 3 CICLES INDUSTRIALS
Famílies Professionals
ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA
FABRICACIÓ MECÀNICA
INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT
QUÍMICA
https://trello.com/b/XBGscXtx
Grup 4
Família Professional
COMERÇ I MÀRQUETING
https://trello.com/b/tweWvLq8
Grup 5 EO-EA-IE-AR-MP-SM
Famílies Professionals
EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL
ENERGIA I AIGUA
INDÚSTRIES EXTRACTIVES
AGRARIA
MARÍTIM PESQUERA
SEGURETAT I MEDI AMBIENT
https://trello.com/b/Z4ReghVs
Grup 6
Família Professional
INFORMÀTICA I COMUNICACIONS
https://trello.com/b/c0vj9vPT
Grup 7 IP-HT-AE-IS
Famílies Professionals
IMATGE PERSONAL
HOTELERIA I TURISME
ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES
IMATGE I SO
https://trello.com/b/Mqc93c8j
Grup 8 Families Professionals
SANITAT
SERVEIS SOCICULTURALS A LA COMUNITAT
https://trello.com/b/6Nb3VsgQ

 

Aquesta és la fitxa del curs:

Objectius:

Introduïr al professorat de la família química en la metodologia d’aprenentatge basat en projectes amb enfocament globalitzat, mitjançant activitats pràctiques i elaboració per part dels participants de material per desenvolupar a l’aula. Aquest curs forma part de l’itinerari formatiu del programa activa FP.

Continguts:

  • Metodologia ABP
  • El treball en equip. Eines per generar equips i seguiment dels equips.
  • Resolució d’un enunciat en ABP relacionat amb la familia química.
  • Creació d’un enunciat ABP per treballar a l’aula o al laboratori.
  • Avaluació. Tipus d’avaluació i eines d’avaluació.
  • Autoavaluació i coavaluació

Metodologia:

El curs es realitza a l’aula virtual Moodle de la UABLa metodologia es basa en que l’alumne (professorat inscrit) és el centre de l’aprenentatge. Aquest aprenentatge es construirà a partir de la pràctica i el treball en equip. Assolint les competències relacionades amb les metodologies actives mitjançant el feedback.
Es crearan equips de treball per resoldre un repte i a partir de l’aprenentatge adquirit sobre el procés ABP es podran crear materials propis per treballar a l’aula o al laboratori. Finalment es dedicarà un mòdul del curs als tipus i eines d’avaluació. Es faran 3 sessions d’una hora de durada, en videoconferència, per resoldre dubtes puntuals del professorat inscrit al curs.
Horari trobades per videoconferència: els dies 22 i 30 de juny i el 10 de juliol de 19:00h a 20:00h.

Certificació:

Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Les persones participants que compleixin el requisit d’haver superat el 100% d’activitats plantejades, és a dir la superació de tots els mòduls, obtindran el certificat que acredita les hores de formació del curs.