Respecte per les llengües i cultures: els valors ètics de la intercomprensió

La intercomprensió lingüística és una aproximació plurilingüe a la didàctica que acull uns valors que permeten construir una societat més respectuosa amb la diversitat lingüística i cultural al món i que gestiona amb una major facilitat aquesta riquesa de llengües i cultures. En definitiva, la intercomprensió va lligada a uns valors socialment ètics que enumerem a continuació. … Llegeix més»

Un nou context multilingüe europeu d’aproximació plurilingüe

La globalització ha comportat una evolució social i alhora una pèrdua de la diversitat lingüística a conseqüència de l’hegemonia de les llengües amb més poder políticoeconòmic. Davant d’aquesta pèrdua de la diversitat, però, el paradigma ecolingüístic la considera com una riquesa, construint, així, una nova… Llegeix més»

Pràctiques docents IC

Ens agradaria iniciar un procés col·lectiu de reflexió i intercanvi de pràctiques docents al voltant del treball de la intercomprensió a l’aula. El que pretenem és compartir bons models de pràctiques docents per tal de visibilitzar la intercomprensió com una estratègia d’aprenentatge de llengües efectiva. … Llegeix més»

Què és i per a què serveix la intercomprensió?

A finals del segle XX i principis del segle XXI i davant la necessitat de mostrar com és la realitat lingüística europea, han nascut nous enfocaments plurals per tal de donar resposta a les exigències del món actual (globalització, mobilitat intercontinental, intercomunicació entre els grups… Llegeix més»

Un nou context multilingüe europeu d’aproximació plurilingüe

La societat postindustrial ha vist incrementats exponencialment la transacció econòmica i financera i l’intercanvi de productes, en un món cada cop més globalitzat, on les situacions de comunicació s’han fet més complexes per la diversitat pròpia del multilingüisme.
“La globalització posa en contacte allò local amb… Llegeix més»

Els valors ètics de la intercomprensió

La intercomprensió lingüística romànica és una aproximació plurilingüe a la didàctica que porta en si mateixa valors que permetin fer una societat més respectuosa amb la diversitat i amb una major facilitat de gestió d’aquesta riquesa lingüística i cultural.… Llegeix més»