Acompanyament a centres

Des del curs 2017-18, el Servei d’Innovació, Xarxes i Serveis Educatius, en col·laboració amb l’ICE de la UB, inclou dins el Pla de Formació adreçat a professionals dels Centres de Recursos Pedagògics, formació continuada per la millora de la funció d’aquests en l’acompanyament a centres educatius; el contingut formatiu està emmarcat en el Model d’assessorament per a transformar a partir del currículum. En aquest sentit, els professionals de CRP, de manera coordinada amb altres agents educatius, esdevenen facilitadors de la millora dels projectes educatius de centre i, conseqüentment de la millora del sistema educatiu.

L’acompanyament col·laboratiu, una eina de millora i transformació de centres

Avançant en aquesta línia, el curs 2020-21, s’amplia la mirada i s’ofereix formació basada en L’Assessorament col·laboratiu, una eina de millora i transformació, adreçada als professionals dels Serveis Educatius que treballen conjuntament en els processos de canvi i millora d’un mateix centre educatiu [Més informació].

Altrament, la Sub-direcció general d’innovació i formació promou diferents línies de treball vinculades a programes que tenen com a objectiu l’acompanyament a centres. El context actual de canvi de paradigma en el que els centres han d’esdevenir organitzacions que aprenen, es crea el grup de treball transversal Acompanyament a centres en processos de canvi com a necessitat de repensar els processos de desenvolupament professional per avançar en la transformació educativa i la innovació [Més informació].

El rol en l’acompanyament

Les fases de l’acompanyament

Acompanyament a centres en processos de canvi
Grup de treball Equip transversal