L’equip del Servei d’Innovació, Xarxes i Serveis Educatius de la Sub-direcció General d’Innovació i Formació del Departament d’Educació comparteix amb els SE CRPs aquest espai. | Presentació |