Rol en l’acompanyament a centres

Expectatives al voltant del rol

L'acompanyament segons els programes

Estudi de cas

Elements per a la definició «assessor col·laboratiu»

Innovació i avaluació en el context d'un canvi de paradigma d'educació

L'acompanyament Programa Màgnet

L'acompanyament Programa Tàndem

Suport a la transformació ICE UAB

Centres formadors

Elements característics del rol
(indispensables, desitjables; freds i càlids)

El rol: dos conceptes clau