Acompanyament a xarxes

La Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital del Departament d’Educació posa a disposició dels centres que estan en xarxa i dels agents que en donen suport, acompanyament i assessorament l’Eina d’Autoavaluació Dinàmica de Xarxes. Aquesta sorgeix per donar resposta a totes les xarxes que contínuament emergeixen en tot el territori català.  Té la intenció d’endreçar, de definir i de diferenciar que és treball de xarxa i que suposa aprendre en xarxa.

El doble objectiu de l’Eina
  1. Facilitar l’autodiagnosi de la xarxa de centres a partir d’indicadors d’habilitats existents per conèixer el nivell de desenvolupament de la mateixa.
  2. Aportar una bastida dautoseguiment i autoregulació dinàmica (sostenibilitat) de la xarxa de centres a partir de quatre nivells de qualitat detallats en descriptors fins al nivell màxim (l’identitari). Aquest segon objectiu es desenvolupa en dos moments al llarg del curs per comprovar si el que es volia assolir s’ha aconseguit.

Per tant, aquesta eina permet als centres que estan en xarxa exercir la seva autonomia per avançar en el seu procés d’aprenentatge, canvi i transformació; i conseqüentment permet la millora del sistema educatiu.

La seva finalitat

Analitzar el grau de desenvolupament d’una xarxa en relació a sis focus que conformen el seu nivell de solidesa.

Els sis focus de desenvolupament i els quatre nivells de qualitat dels centres en xarxa

Els sis focus de desenvolupament aporten informació sobre els elements de domini per arribar a l’excel·lència atenent a quatre nivells de qualitat. A més, cada focus té associats uns conceptes clau que el descriuen, uns descriptors i uns indicadors.

L’Eina proposa instruments d’avaluació com un checklist, una rúbrica o una diana (aquesta darrera per evidenciar la millora en els dos moments d’autoregulació).


| Accés al document Eina d’Autoavaluació Dinàmica de Xarxes |