Jornada: Competències dels nous professionals dels Serveis Educatius. Una mirada integradora

El 4 d’octubre s’ha celebrat la jornada de nous professionals amb la finalitat de fer l’acollida i el primer contacte amb tots els professionals que s’incorporen als diferents equips dels serveis educatius de Zona (CRP, EAP i LIC), els de suport curricular (CdA i CESIRE) I els específics (CREDA, CREDV i CRETDIC).

L’objectiu ha estat posar en valor el paper que tenen tots els professionals dels Serveis educatius en l’acompanyament, suport, assessorament als centres, professorat, alumnat i les seves famílies. Els SE, són, i han d’intensificar el seu rol com a agent important en la transformació educativa del sistema educatiu. 

Aquesta jornada està tenint continuïtat en un seguit de sessions formatives, petits tallers, durant els mesos de setembre i octubre, amb temàtiques comunes i específiques a les funcions de cadascun dels serveis educatius.

Us compartim el vídeo i els materials de la jornada.