Mòdul “Introducció a la cultura digital”

 

El mòdul Introducció a la cultura digital és un mòdul adreçat específicament als menors estrangers no acompanyats, tot i que podria ser adaptable a qualsevol persona menor de 18-20 anys en situació de desemparament i/o risc d’exclusió social.

Desenvolupa, a nivell d’usuari bàsic, aspectes relacionats amb les característiques principals dels sistemes informàtics (usuari+maquinari+programari), el processador de textos (aspectes bàsics per crear, modificar, guardar i compartir documents de text), la navegació per Internet i el correu electrònic (principals cercadors, cerca segura, creació d’un compte de correu electrònic, enviament i rebuda de correus electrònics).imatge amb els logos de twitter, facebook, youtube, instagram, google, pinterest, etc

Els materials elaborats combinen explicacions teòriques de nivell inicial amb activitats de pràctica i aplicació de la teoria, sempre acompanyats de continguts visuals amb l’objectiu de facilitar la seva comprensió i relació.

El material es troba estructurat en 4 blocs temàtics:

  • BLOC 0 (Funcionament bàsic de l’ordinador)
  • BLOC 1 (Processador de textos)
  • BLOC 2 (Navegació per internet)
  • BLOC 3 (Comunicació per internet)

També disposa d’una Guia Didàctica del mòdul que permet conèixer la metodologia de treball.

Finançat per: