Nivell 3

 

Els mòduls del nivell 3 ajuden a donar resposta a preguntes Qui volem ser, què sabem fer o com podem aprendre més? a través de la relació amb l’entorn, l’orientació per a l’accés al món laboral i la competència digital comunicativa.

Es presenten 3 mòduls titulats: