Mòdul “Ocupa’t i posa’t en marxa”

 

El mòdul Ocupa’t i posa’t en marxa s’adreça específicament als menors estrangers no acompanyats, tot i que podria ser adaptable a qualsevol persona menor de 18 – 20 anys en situació de desemparament i/o risc d’exclusió social.

Desenvolupa d’una manera integral el procés de cerca activa de feina, des de l’elecció del perfil professional, partint de l’autoconeixement, passant per la confecció i disseny del propi currículum i/o la presa de contacte amb les empreses oferents. A més, el mòdul pretén afavorir una aproximació bàsica als drets dels treballadors, tanmateix com a les obligacions derivades de la signatura d’un contracte de treball.

El mòdul es troba estructurat en els següents apartats: