Mòdul “Per la prevenció de la Violència de Gènere i per relacions igualitàries”

 

El mòdul Per la Prevenció de la Violència de Gènere i per relacions igualitàries és una proposta educativa que pretén aprofundir en el concepte de la violència de gènere i  en la promoció de relacions lliures de violència. Tot i que no va adreçat específicament als menors estrangers no acompanyats, pot ser d’interès per a aquest col·lectiu. El mòdul ajuda a aprofundir en  allò que és necessari per viure en entorns lliures de violència i a descobrir com les persones més valentes i atractives són les que planten cara i rebutgen la violència, aquelles que saben protegir el seu entorn i les que es posicionen contra la Violència de Gènere.

simbologia col·lectiu trans

L’alumnat haurà de tenir nocions bàsiques de lectoescriptura, de raonament matemàtic i de coneixement de la llegua catalana. Si no és el cas, el responsable de la formació mirarà de transformar l’activitat de forma intel·ligible aprofitant per generar espais d’ensenyament i aprenentatge del català a través de les activitats proposades i que estan basades en les competències comunicatives bàsiques.

El mòdul està estructurat en 5 blocs didàctics:

    • Bloc 1. Conceptualizació
    • Bloc 2. Normativa
    • Bloc 3. Dades evolució violència de gènere
    • Bloc 4. Prevenció de la violència de gènere
    • Bloc 5. Superant la violència de gènere

El material també consta d’una Presentació didàctica, d’un Dossier professorat, d’un llistat de recursos web, i una Guia Didàctica amb informació general sobre la violència de gènere.