Protocols Modalitat semipresencial

Noia treballant davant d'un ordinador

 

Molts centres de formació d’adults demanen des de fa temps poder impartir ensenyaments en modalitat semipresencial. Des del Servei d’Educació al Llarg de la Vida facilitem als CFA els següents documents que ajudaran a l’hora de tramitar la seva sol·licitud per impartir ensenyaments en modalitat semipresencial, tal i com es recull en els documents per a l’organització i gestió dels centres.

 

Aquests documents són:

Per altra banda informar-vos que durant el curs 2020 – 2021 des de la Secretaria de Polítiques Educatives, mitjançant la Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital impulsa i gestiona el Projecte Pilot d’Educació Híbrida en el marc del Laboratori de transformació educativa. Els destinataris d’aquest projecte ha estat de 20 centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments secundaris i educació de persones adultes. La normativa regula el procés d’inscripció, les actuacions i recursos, les finalitats i objectius… El projecte compta amb la col·laboració del grup de recerca de l’Antonio Bartolomé i Pina, catedràtic de Mitjans digitals en Educació del Departament de Didàctica i Organització Educativa, i director de l’Institut de Recerca en Educació (IRE) de la UB.