Orientacions metodològiques

 

Durant els últims cursos, ha augmentat considerablement el número de centres de formació d’adults que ofereixen ensenyaments en modalitat semipresencial. Actualment, aproximadament la meitat de centres públics de formació d’adults de titularitat del Departament d’Educació ofereixen algun dels seus ensenyaments en aquesta modalitat.

El fet de canviar la modalitat formativa implica també un canvi metodològic. Per tal d’acompanyar i ajudar els centres en aquest procés de transformació educativa, des del Servei d’Educació al Llarg de la Vida hem elaborat el document Orientacions metodològiques per a ensenyaments en modalitat semipresencialitat on podreu trobar informació útil i pràctica que us ajudarà a implementar amb èxit aquesta modalitat formativa en el vostre centre.