Projectes COMPETIC

 • Orientacions per a elaborar la webgrafia en els projectes COMPETIC (vegeu document)
COMPETIC Inicial
COMPETIC 1
COMPETIC 2
 • Projecte curs 2020-2021
document per a l’alumnat
document per al docent
 • Projecte curs 2019-2020

 

 • Projecte curs 2018-2019

 

 • Projecte curs 2017-2018
Document per a l’alumnat
Document per al docent
 • Projecte curs 2020-2021
Document per a l’alumnat
Document per al docent
Arxius
 Backup del projecte en versió Moodle
 • Projecte curs 2019-2020

 

 • Projecte curs 2018-2019
Document per a l’alumnat
Document per al professor
Arxius
Backup del projecte en versió Moodle (per a descarregar i restaurar a l’espai Moodle del centre)
 • Projecte curs 2017-2018
Document per a l’alumnat
Document per al docent
– Arxius
 • Projecte curs 2020-2021
Document per a l’alumnat
Document per al docent
Arxius imatges
Arxius tasques
Backup del projecte en versió Moodle
 • Projecte curs 2019-2020

 

 • Projecte curs 2018-2019
Document per a l’alumne
Document per al professor
Arxius
 • Projecte curs 2017-2018
Document per a l’alumnat
Document per al docent
– Arxius
COMPETIC 3
C4 C5 C6
 • Projecte curs 2020-2021
Document per a l’alumnat
Document per al docent
Arxius 
Imatges
 • Projecte curs 2019-2020

 

 • Projecte curs 2018-2019
Document per a l’alumnat
Document per al docent
Arxius
 • Projecte curs 2017-2018
Document per a l’alumnat
Document per al docent
– Arxius
 • Projecte curs 2020-2021
Document per a l’alumnat
Document per al docent
Arxius
 • Projecte curs 2019-2020

 

 • Projecte curs 2018-2019
Document per a l’alumnat
Document per al docent
Arxius
 • Projecte curs 2017-2018
Document per a l’alumnat
Document per al docent
– Arxius
C7 C8