Proves d’avaluació inicial

Les proves d’avaluació inicial (PAI) ens permeten obtenir més informació sobre la persona que sol·licita estudiar en un centre de formació d’adults. Són complementàries a l’entrevista inicial i permeten contrastar les competències del nou estudiant per oferir una orientació millor.

D’acord amb el document L’orientació educativa a l’educació d’adults: l’acollida, el seguiment i l’acció tutoriall’equip docent de cada centre haurà de determinar com i qui s’ocupa del disseny de les proves, a qui i quan es fan, quin és el procés de revisió i com es comparteix el resultat amb la persona interessada i amb la resta de l’equip docent, si s’escau. A fi de facilitar aquestes determinacions, i amb relació als  ensenyaments de COMPETIC, el Grup de treball L’avaluació dels ensenyaments de COMPETIC a l’Educació d’Adults  ha creat una sèrie de documents que poden ajudar els centres en aquest pas del procés d’acollida dels nous alumnes de COMPETIC:

  • Orientacions i PAI COMPETIC: document en el què hi ha els enllaços a:
    • Prova C4
    • Prova C6
    • Accés als ensenyaments de COMPETIC (guió per l’entrevista inicial i rúbrica per avaluar les proves)
    • Criteris d’adscripció a COMPETIC Inicial, 1 o 2.