Preparació Proves Accés Cicles Formatius Grau Superior

 

Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d’accés als cicles de grau superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny i d’ensenyaments esportius. L’alumnat pot preparar la part comuna de la prova, la part específica, o totes dues.

Contingut

Les matèries de la prova d’accés a cicles formatius de grau superior són les següents:

 • Matèries de la part comuna
  • Llengua catalana i castellana
  • Llengua estrangera
  • Matemàtiques
  • Història (les persones que vulguin accedir als ensenyaments artístics poden cursar aquesta matèria en comptes de matemàtiques)
 • Matèries de la part específica
  • Segons la família professional o cicle al qual l’alumne vol accedir, cal escollir dues matèries de les opcions A, B, C o D.
  • Opcions de matèries de la part específica: Consulteu
Matèries específiques
Opció A Opció B Opció C Opció D
Matèries:
• Biologia
• Ciències de la terra i del medi ambient
• Quimica
Matèries
• Economia de l’empresa
• Geografia
• Psicologia i sociologia
• Segona llengua estrangera
Matèries
• Educació física i una de les matèries següents:
• Biologia
• Ciències de la terra i del medi ambient
• Química
Matèries
• Educació física i una de les matèries següents:
• Biologia
• Ciències de la terra i del medi ambient
• Química
Famílies professionals
• Arts gràfiques
• Edificació i obra civil
• Electricitat i electrònica
• Energia i aigua
• Fabricació mecànica
• Fusta, moble i suro
• Imatge i so
• Indústries extractives
• Informàtica i comunicacions
• Instal·lació i manteniment
• Maritimopesquera
• Tèxtil, confecció i pell
• Transport i manteniment de vehicles
• Vidre i ceràmica
• Prevenció de riscos professionals (CFGS)
• Activitats físiques i esportives
• Agrària
• Imatge personal
• Indústries alimentàries
• Química
• Sanitat
• Seguretat i medi ambient
• Serveis socioculturals i a la comunitat
• Prevenció de riscos professionals (CFGS)
• Administració i gestió                        • Comerç i màrqueting
• Hoteleria i turisme
• Informàtica i comunicacions
• Serveis socioculturals i a la comunitat
• Seguretat i medi ambient
• Prevenció de riscos professionals (CFGS)
• Activitats físiques i esportives
• Cicles d’ensenyaments esportius (*)

El temari i els criteris d’avaluació de cadascuna de les matèries són els que consten a l’annex 1 de la Resolució EDU/3983/2010, de 9 de desembre.

La durada mínima per a la preparació de les proves d’accés al grau superior és de 300 hores per a la part comuna i de 99 hores per a cada matèria de la part específica.

Accés

Poden accedir a aquests estudis les persones que tinguin més de 18 anys o els compleixen durant l’any natural en què s’inicia la formació.

Cal tenir en compte que per realitzar les proves d’accés als cicles formatius de grau superior s’han de tenir més de 19 anys o complir-los l’any natural en què es realitza la prova.

Tràmits

Per cursar aquest ensenyament cal formalitzar la preinscripció i la matrícula d’acord amb els criteris fixats pel Departament d’Educació.

Aquest curs és gratuït en els centres dependents del Departament d’Educació. Per a la resta de centres, consulteu l’import en el centre corresponent.

Continuïtat

La qualificació obtinguda en el curs de preparació, si és positiva, es multiplicarà pel coeficient 0,20 i s’afegirà a la qualificació obtinguda a la prova d’accés sempre que sigui positiva.

La superació de la prova dóna accés a cursar un cicle formatiu de grau superior.