Formació

En el marc d’un sistema educatiu inclusiu, la proposta formativa del Departament d’Educació relacionada amb l’atenció a l’alumnat d’origen estranger té l’objectiu següent: proporcionar recursos i estratègies d’intervenció docent sobre el procés d’acollida, l’adquisició de la llengua i l’accés al currículum ordinari de l’alumnat nouvingut que s’incorpora als centres educatius catalans, per una banda, i, per una altra, per afavorir l’èxit educatiu de l’alumnat d’origen que necessita suport a l’aula ordinària per accedir al currículum.

Concretament, les formacions tracten sobre el procés d’acollida i l’acollida inicial, la didàctica de segones llengües, els suports a l’aula ordinària, el plurilingüisme i la interculturalitat, entre altres temes.

 

Oferta formativa