Segur que ho han entès? Fer comprensible l’input

L’alumnat d’origen estranger dels nostres centres educatius està fent un doble aprenentatge: d’una banda, està aprenent la llengua que necessita per a moure’s en la nostra societat (sovint, català i castellà simultàniament); i, de l’altra, està progressant en els aprenentatges dels diferents àmbits curriculars, de la mateixa manera que la resta de companys i companyes.… Llegeix més»

La col·lecció de quaderns Suport Lingüístic i Social en aules multilingües

Per ajudar l’alumnat d’origen estranger a integrar-se plenament a l’aula ordinària, seguir els currículums escolars i, en definitiva, tenir expectatives d’èxit acadèmic similar a la resta de companys, cal aplicar estratègies de Suport Lingüístic i Social (SLS).… Llegeix més»

La dificultat del llenguatge acadèmic

Un dels primers objectius que ens fixem quan arriba un alumne/a d’origen estranger al centre és garantir que aconsegueixi un bon domini del llenguatge conversacional, és a dir, la llengua d’ús quotidià, que s’aprèn i es fa servir en situacions molt contextualitzades on hi ha interacció amb altres persones (jugant, conversant, comprant, mirant la televisió…). En arribar al nostre sistema educatiu a partir del cicle mitjà, l’alumne/a pot ser atès a l’aula d’acollida, un bon recurs -que no l’únic- per accelerar l’aprenentatge d’aquest registre conversacional, imprescindible per moure’s en el dia a dia.… Llegeix més»