Documentació traduïda sobre la situació de pandèmia

Documentació per a famílies i escola traduïda a 18 llengües

21 de febrer – Dia internacional de la llengua materna

El Dia Internacional de la Llengua Materna va ser proclamat per la UNESCO el novembre del 1999 en reconeixement de tres joves estudiants de Bangla Desh que van morir el 21 de febrer de 1952 en defensa de la seva llengua, el Bangla, per tal que fos reconeguda com una de les dues llengües pròpies del que aleshores era Pakistan.… Llegeix més»

Proporcionar suport als aspectes emocionals de l’alumnat

L’alumnat d’origen estranger no només es troba amb el repte d’haver d’aprendre la llengua vehicular que li permeti accedir a l’aprenentatge, sinó que també ha de superar les possibles barreres que dificultin el seu procés de socialització. La infantesa i l’adolescència són dues etapes crucials per al seu desenvolupament personal, i el reconeixement social i l’establiment de vincles amb els seus iguals són dos elements fonamentals d’aquest procés.… Llegeix més»

Inscripció oberta al curs “Abordatge educatiu al col·lectiu vulnerable de joves migrats”

Nou curs sobre l’Abordatge educatiu al col.lectiu de joves migrats. Aquesta proposta formativa pretén donar a conèixer la realitat i les experiències dels menors d’origen marroquí al territori català, parant esment tant a la situació del Marroc com a les condicions en els seus processos migratoris i d’inclusió socioeducativa al territori català.… Llegeix més»

Inscripció oberta a “Integrar llengua i continguts al treball en totes les matèries per a la millora de resultats”

Dins del segon torn de formació del Departament d’Educació s’ofereix la formació telemàtica “Integrar llengua i continguts al treball en totes les matèries per a la millora de resultats”, adreçada a professorat de secundària dels àmbits no lingüístics que vulgui introduir metodologies d’integració de llengua… Llegeix més»

Els informes d’avaluació del primer trimestre

Segons la normativa, els informes d’avaluació trimestrals que compartim amb les famílies tenen la finalitat d’informar dels resultats obtinguts per l’alumne/a en l’avaluació de les diferents àrees i matèries del currículum i, també, la de valorar el seu procés d’aprenentatge i dels aspectes personals i evolutius.… Llegeix més»

Inscripció oberta al cicle de webinars “Nous horitzons en l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües”

Dins de l’oferta formativa del Departament d’Educació podeu trobar un seguit de conferències telemàtiques (webinars) sota el títol de Nous horitzons de l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües (9000300542), adreçades sobretot a docents de l’àmbit lingüístic. Tenen per objectiu oferir diferents enfocaments per a l’ensenyament… Llegeix més»

Presentació de Linguapax Review 2020: “Translating Diversity” (“Traduir la diversitat”)

Com en els darrers anys, Linguapax publica un recull d’articles relacionats amb la gestió de la diversitat lingüística en la seva revista “Linguapax Review”, en la qual participen desenes d’experts i activistes del món. Enguany porta el títol “Translating Diversity” (“Traduir la diversitat”) i se’n… Llegeix més»