Catàleg d’aplicacions

Aquesta pàgina conté una taula d’aplicacions lliures o gratuïtes d’ús freqüent en l’àmbit educatiu, en referència als equips desplegats en el marc del Pla d’educació digital. Per a cada aplicació i sistema operatiu es mostra si l’aplicació està ja instal·lada a la maqueta, si està disponible al Portal d’Aplicacions o si hi ha altres maneres d’instal·lar-la. Si no trobeu l’aplicació que necessiteu i considereu que seria interessant per a la resta de la comunitat educativa, podeu sol·licitar la seva inclusió al Portal d’Aplicacions (Company Portal) des de la coordinació digital del centre.

Els llibres de text digitals i altres aplicacions comercials es poden distribuir des de les botigues oficials d’aplicacions Microsoft Store (Windows), Chrome Store (Chrome OS) o Snap Store (Linkat). Si l’aplicació que necessiteu no es troba en aquestes botigues, poseu-vos en contacte amb l’editorial o empresa propietària del producte.

Aplicació Tipus Descripció Windows Linkat

Els estats són:

  • Instal·lat L'aplicació ja es troba instal·lada en els equips en el moment de l'entrega a l'usuari.
  • Company Portal Només a Windows. L'aplicació es troba a l'aplicació Company Portal disponible al menú de Windows. Més informació.
  • Disponible Només a Linkat. Instal·lable amb un clic des del centre de programari.
  • En estudi En procés d'incorporació al Company Portal. Si necessiteu l'aplicació urgentment, demaneu la instal·lació al coordinador/a digital del vostre centre.
  • Descartat Aquest programari no es pot distribuir degut a problemes tècnics o perquè no ho permet la llicència d’ús. Cal instal·lar-lo manualment amb un compte d’administració de l’equip.
  • Instal·lable L'aplicació es pot instal·lar o executar sense drets d'administració.
  • Portable L'aplicació disposa d'una versió portable que permet la seva execució sense permisos d'administració.
  • Web L'aplicació es pot executar des d'un navegador web.
  • Equivalent Només a Linkat. No existeix l'aplicació però sí una alternativa.