Preguntes més freqüents (PMF)

A continuació es mostren les preguntes freqüents sobre el pla, amb les seves respostes, ordenades per categories.

A qui pertanyen els ordinadors que s'han lliurat als alumnes?

Els ordinadors pertanyen al Departament d'Educació. El Departament els cedeix als centres educatius que al mateix temps els cedeix als alumnes. Per tant, quan un/a alumne/a deixa el centre ha de retornar l'ordinador.

Com puc instal·lar una aplicació en un ordinador d'un/a alumne/a amb Windows 10?

Els portàtils distribuïts pel Departament porten ja preinstal·lat un conjunt d'aplicacions bàsiques que us permeten navegar per la web, crear i editar documents de text, imatges, vídeo, so, partitures musicals, presentacions, fulls de càlcul... així com l'entorn Linkat complet i utilitats diverses. Amb tot, si l'aplicació que necessiteu no es troba entre les ja preinstal·lades, teniu tres maneres diferents d'afegir programari addicional:

  • Mitjançant l'aplicació "Company portal", disponible al menú d'aplicacions de Windows, l'usuari o usuària pot instal·lar i desinstal·lar els programes que necessiti entre un conjunt d'aplicacions que s'anirà ampliant de manera progressiva. En cas que l'aplicació que busqueu no estigui encara disponible al "Company portal", consulteu el Manual de suport del Portal d’aplicacions corporatiu – Company portal, disponible a l'apartat Documentació
  • La màquina virtual "Linkat" té a l'escriptori l'accés directe a l'aplicació "Programari", que us ofereix un extens catàleg amb milers d'aplicacions de programari lliure de tot tipus. Per instal·lar-les o desinstal·lar-les us demanarà una contrasenya, que sempre és "linkat". Es recomana posar la finestra "Linkat" en mode de pantalla completa per millorar-ne la usabilitat.
  • Hi ha programes que podeu instal·lar directament a la carpeta de l’usuari, sense permisos d’administració. Podeu consultar aquestes a la següent pàgina, amb l’estat Instal·lable o Portable.
  • Les persones responsables de la coordinació digital de cada centre educatiu tenen assignats permisos d'administració a tots els ordinadors amb Windows 10 de docents i alumnes. Per afegir un determinat programari a l'ordinador cal fer clic amb el botó dret del ratolí al fitxer d'instal·lació, seleccionar l'opció "Executa com a administrador/a de l'equip" i, quan el sistema ho demani, introduir les credencials del coordinador o coordinadora digital del centre. Per a més informació vegeu la pregunta freqüent "Com es designen les persones amb rol d'administració dels equips?"
  • Per més informació consulteu el catàleg d'aplicacions.

 

Què he de fer en cas de robatori d'algun equip d'un/a alumne/a?

La direcció del centre ha de posar-se en contacte amb el SAU mitjançant el telèfon 900 100 195 i els operadors els demanaran informació per, en primera instància, blocar el dispositiu o equip (en cas que sigui possible) i, a continuació, com procedir per compartir la denúncia. La direcció del centre haurà de canviar l'estat de l'ordinador a l'aplicatiu INDIC, informant que està en estat Desaparegut

Què hem de fer en cas que l'ordinador d'un/a alumne/a pateixi desperfectes físics (pantalla trencada, tecles que deixen de funcionar, etc.)?

Cal trucar al SAU del projecte per obtenir la substitució de l'ordinador - 900100195 (1).

Com es pot restaurar localment la maqueta de l'alumne?

Com utilitzar la màquina virtual Linkat en ordinadors d'alumnes?

En el següent document s'indica el procediment a seguir:
https://projectes.xtec.cat/edc/wp-content/uploads/usu2268/2020/11/Us_VM_Linkat_W10.pdf

En cas que un alumne/a sigui baixa del centre, quin procediment cal seguir? Qui és el responsable de recollir el dispositiu?

El coordinador/a digital ha d’accedir a l’INDIC i canviar l’estat de l’equip a Reclamat.
Una vegada el centre ha demanat la devolució de l’equip a la família, i l’equip ha sigut retornat, el coordinador/a digital canvia de nou l’estat de l’equip a Disponible. L’equip es custodia en el centre fins a una nova assignació.

Si un alumne/a marxa a un altre centre educatiu, conserva l’equip?

No. L’alumne ha de retornar l’equip al centre del que marxa. En arribar al nou centre, se li assignarà un nou equip.

A final de curs, què s’ha de fer amb els equips i dispositius?

Cada centre ha de decidir quin procediment vol seguir. Es recomana que els alumnes que està previst que segueixin al centre el curs vinent, conservin l’equip durant l’estiu. En el cas dels alumnes que no seran al centre el curs vinent (finalització d’estudis o canvi de centre), cal que retornin el dispositiu a final de curs.

Cada alumne/a ha de tenir el mateix ordinador durant tota la seva escolarització en el centre?

Cada centre ha de decidir quin procediment vol seguir. Es recomana que l’alumne mantingui el mateix ordinador entre cursos. Això afavoreix la cura de l’equip per part de l’alumne i redueix les tasques de neteja i posada a punt dels equips.

A qui pertanyen els ordinadors que s'han lliurat als docents?

Els ordinadors pertanyen al Departament d'Educació. El Departament els cedeix als centres educatius que al mateix temps els cedeix als docents. Per tant, quan un docent deixa el centre ha de retornar l'ordinador.
En cas que un docent estigui de baixa, aquest haurà de cedir l'ús de l'ordinador assignat a la persona que faci la seva substitució i fins a la seva reincorporació

Com puc instal·lar una aplicació en un ordinador d'un docent?

Els portàtils distribuïts pel Departament porten ja preinstal·lat un conjunt d'aplicacions bàsiques que us permeten navegar per la web, crear i editar documents de text, imatges, vídeo, so, partitures musicals, presentacions, fulls de càlcul... així com l'entorn Linkat complet i utilitats diverses. Amb tot, si l'aplicació que necessiteu no es troba entre les ja preinstal·lades, teniu tres maneres diferents d'afegir programari addicional:

  • Mitjançant l'aplicació "Company portal", disponible al menú d'aplicacions de Windows, l'usuari o usuària pot instal·lar i desinstal·lar els programes que necessiti entre un conjunt d'aplicacions que s'anirà ampliant de manera progressiva. En cas que l'aplicació que busqueu no estigui encara disponible al "Company portal", consulteu el Manual de suport del Portal d’aplicacions corporatiu – Company portal, disponible a l'apartat Documentació
  • La màquina virtual "Linkat" té a l'escriptori l'accés directe a l'aplicació "Programari", que us ofereix un extens catàleg amb milers d'aplicacions de programari lliure de tot tipus. Per instal·lar-les o desinstal·lar-les us demanarà una contrasenya, que sempre és "linkat". Es recomana posar la finestra "Linkat" en mode de pantalla completa per millorar-ne la usabilitat.
  • És possible instal·lar la plataforma PortableApps.com en local als ordinadors. Aquesta plataforma permet descarregar moltes aplicacions portables que es poden utilitzar sense necessitat d'instal·lar-les al dispositiu. A més, la plataforma avisa de les actualitzacions i permet gestionar-les de manera senzilla.
  • Les persones responsables de la coordinació digital de cada centre educatiu tenen assignats permisos d'administració a tots els ordinadors amb Windows 10 de docents i alumnes. Per afegir un determinat programari a l'ordinador cal fer clic amb el botó dret del ratolí al fitxer d'instal·lació, seleccionar l'opció "Executa com a administrador/a de l'equip" i, quan el sistema ho demani, introduir les credencials del coordinador o coordinadora digital del centre. Per a més informació vegeu la pregunta freqüent "Com es designen les persones amb rol d'administració dels equips?"

Què he de fer en cas de robatori d'algun equip d'un docent?

La direcció del centre ha d'obrir la incidència a portal d’autoservei, afegint còpia de la denúncia o bé notificar-ho a sau.tic@pautic.gencat.cat
A INDIC, canviar l'estat de l'equip a Desaparegut

Què hem de fer en cas que l'ordinador d'un docent pateixi desperfectes físics (pantalla trencada, tecles que deixen de funcionar, etc.)?

Cal trucar al SAU del professorat - 900828282 (4) o bé notificar-ho a sau.tic@pautic.gencat.cat

Com es designen les persones amb rol d'administració dels equips amb Windows 10?

L'aplicació GUAC permet a les direccions dels centres educatius assignar el rol "ACCÉS_INTUNE_TOTAL" al docent o docents que hagin de tenir permisos d'administració dels equips. Normalment aquest rol s'assigna només al coordinador/a digital del centre.

Com utilitzar la màquina virtual Linkat en ordinadors dels docents?

Com puc configurar una IP estàtica en un centre que no tingui DHCP?

A qui pertanyen els dispositius MiFi que s'han lliurat als alumnes?

Els dispositius MiFi pertanyen al Departament d'Educació. El Departament els cedeix als centres educatius que al mateix temps els cedeix als alumnes. Per tant, quan un/a alumne/a deixa el centre ha de retornar el dispositiu.

Per què no es pot accedir a determinades pàgines amb els dispositius MiFi?

Per assegurar la protecció dels alumnes, la connexió a Internet a través dels dispositius MiFi que ha repartit el Departament es fa passant per un filtratge. D'aquesta manera es bloqueja l'accés a pàgines amb material no adequat.

Com es pot reassignar una MiFI d'un/a alumne/a que ja no la necessita a un altre que sí li fa falta del mateix centre?

Els equips es poden reassignar dins del mateix centre, seguint les indicacions del manual d'INDIC, apartat Canvi d'assignació d’un equip.

Què he de fer en cas de robatori d'algun dispositiu MiFi lliurat a un/a alumne/a?

La direcció del centre ha de posar-se en contacte amb el SAU mitjançant el telèfon 900 100 195 i els operadors els demanaran informació per, en primera instància, blocar el dispositiu (en cas que sigui possible) i, a continuació, com procedir per compartir la denúncia.
A INDIC, cal posar el dispositiu MiFi com a Desaparegut

En cas que un alumne/a sigui baixa del centre, quin procediment cal seguir? Qui és el responsable de recollir el dispositiu?

El coordinador/a digital ha d’accedir a l’INDIC i canviar l’estat de l’equip a Reclamat.
Una vegada el centre ha demanat la devolució de l’equip a la família, i l’equip ha sigut retornat, el coordinador/a digital canvia de nou l’estat de l’equip a Disponible. L’equip es custodia en el centre fins a una nova assignació.

Si un alumne/a marxa a un altre centre educatiu, conserva el dispositiu?

No. L’alumne ha de retornar l’equip al centre del que marxa. En arribar al nou centre, se li assignarà un nou dispositiu.

Quines són les restriccions horàries de la connexió a Internet de la MiFi?

La connexió a Internet està disponible de 7:00 a 23:00 tots els dies, inclosos els festius.

Cada alumne/a ha de tenir la mateixa MiFi durant tota la seva escolarització en el centre?

Sí, llevat que hagi de retornar-la perquè ja disposi de connectivitat WiFi a casa seva.

A final de curs, què s’ha de fer amb les MiFis?

Cada centre ha de decidir quin procediment vol seguir. Es recomana que els alumnes que està previst que segueixin al centre el curs vinent, conservin la MiFi durant l’estiu. En el cas dels alumnes que no seran al centre el curs vinent (finalització d’estudis o canvi de centre), cal que la retornin a final de curs.